Komodor Sandri


Komodor Sandri je znám za své velení v bitvě u Visu 20. 7. 1866

K námořní bitvě mezi rakouským a italským loďstvem u ostrova Lissa (dnešní Vis, Chorvatsko) došlo v době, kdy byla válka roku 1866 na Severním válčišti již rozhodnuta, rakouská armáda ustupovala od místa prohrané bitvy s Prusy u Hradce Králové směrem na Vídeň.

Malý úryvek z bitvy:

18. července byl zahájen italský útok na ostrov. Komodor Sandri s několika dělovými čluny odplul k Lessině (Hvar), aby zde přerušil podmořský telegraf a zabránil tak Rakušanům včas získat informace o tom co se na Lisse děje. Dorazil tam v poledne, ale až v 15:00 pod pohrůžkou ostřelování donutil místní úřady k přerušení podmořského kabelu. Telegrafní úředník Bräuner však napojil telegrafní přístroj na pozemní linku vedoucí do Zadaru a touto oklikou mohly informace k Tegetthoffovi zakrátko proudit dál. Italové, přesvědčeni, že splnili svůj úkol, okamžitě odpluli zpět k Lisse. Podle plánu byla italská flotila u ostrova rozdělena na tři části - zatímco kontraadmirál Vacca se třemi pancéřovými plavidly a jednou dřevěnou korvetou měl postřelovat rakouské baterie u Komiže, hlavní síly flotily, tedy osm pancéřových plavidel pod velením samotného Persana, zaútočí na přístav S. Giorgio a viceadmirál Albini s pěti dřevěnými plavidly vylodí námořní pěchotu komandanta Monaleho u Manega. Zbytek lodí se akce neúčastnil.

Provedení plánu však začalo váznout hned na počátku - předávání rozkazů trvalo od svítání, kdy měly být lodě na svých místech, až do jedenácti hodin dopoledne, kdy byly konečně doručeny posledním jednotkám. Mezitím se plán rozjížděl - v 10:30 padly první výstřely a brzy bylo jasné, že italské velení se dopustilo neskutečných chyb. Když kontraadmirál Vacca dorazil ke Komiži, zjistil, že děla jeho lodí, umístěná na spodní palubě těsně nad čárou ponoru, prostě nejsou schopna dostatečného náměru, aby zasáhla vysoko položené rakouské pevnůstky a baterie! Na tento problém se mělo přijít během přípravy palby už předchozího dne, byla-li by však řádně provedena...
650_800_image1155656591

Záznamy nebyly nalezeny...

Zpět do obchodu